KOOKYOU legt de volgende data van jou vast en gebruikt die op de volgende wijze:

  • Voornaam en achternaam -> worden getoond zodat je elkaar leert kennen.

  • Wijk -> wordt vastgelegd om te zien hoe populair KOOKYOU in jouw wijk is.

  • Email en wachtwoord -> worden gebruikt om jouw toegang te geven tot KOOKYOU 

  • Oproepen -> worden getoond om contacten in de wijk tot stand te brengen.

  • Ontmoetingen -> worden getoond op KOOKYOU om anderen enthousiast te maken.

  • Cookies -> die smaken gewoon lekker :)

Jouw data wordt niet verkocht of gedeeld met anderen.​